[rev_slider_vc alias=”home_full”]

پست های تصادفی

آموزش مسائل جنسی به کودکان

آموزش مسائل جنسی به کودکان

  اگر کودکان درباره مسائل جنسی و حریم های خصوصی از والدین شان اطلاعات کمی دریافت کنند درباره این موضوعات از همسالانشان می پرسند و از آنها اطلاعات غیرواقعی و تحریف شده می گیرند پس بسیار مهم است که خانواده بتواند درباره مسائل جنسی با توجه به سن کودک با او صحبت نماید . در […] Read more

Recent Posts

آزمون رایگان شخصیت

دوست  دارید بهتر خودتان را بشناسید ؟ چه شناختی از خودتان دارید ؟ به اعتقاد دیگران شما چه طور آدمی هستید ؟ متفکران هوشمند و کنجکاو که نمی‌توانند در برابر وسوسه چالش فکری مقاومت کنند؟ شخصیتی منطقی؟ فقط ۱۲ دقیقه صادقانه پاسخ دهید ؟ روانشناسی و روانشناسی خانواده ،مرجع نیاز... Read more

آزمون رایگان شخصیت

دوست  دارید بهتر خودتان را بشناسید ؟ چه شناختی از خودتان دارید ؟ به اعتقاد دیگران شما چه طور آدمی هستید ؟ متفکران هوشمند و کنجکاو که نمی‌توانند در برابر وسوسه چالش فکری مقاومت کنند؟ شخصیتی منطقی؟ فقط ۱۲ دقیقه صادقانه پاسخ دهید ؟ روانشناسی و... Read more

I am raw html bloc k.
Click edit button to change this html

Recent Posts

آزمون رایگان شخصیت

دوست  دارید بهتر خودتان را بشناسید ؟ چه شناختی از خودتان دارید ؟ به اعتقاد دیگران شما چه طور آدمی هستید ؟ متفکران هوشمند و کنجکاو که نمی‌توانند در برابر وسوسه چالش فکری مقاومت کنند؟ شخصیتی منطقی؟ فقط ۱۲ دقیقه صادقانه پاسخ دهید ؟ روانشناسی و روانشناسی خانواده ،مرجع نیاز... Read more

I am raw html block.<br/>Click edit button to change this html