شماره تلفن روان شناسان

دکتر کیانوش هاشمیانزعفرانیه ـ  خیابان مقدس اردبیلی ـ  نرسیده به میدان الف پلاک ۱۰۰ ساختمان ۱۰۰ طبقه پنجم واحد ۵۰۲۲۶۲۰۴۷۹۵
۲۶۲۰۴۷۹۶
۲۶۲۰۴۰۱۷